Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Sekretesspolicy illustration

Din sekretess är viktig och i denna sekretess redogörelse (”sekretess policy”) beskrivs vilka personuppgifter Smampion ("vi", "våra", "oss") samlar in från dig (du kan vara: "Besökare", "Användare", "Kund") genom våra interaktioner med dig genom våra produkter, tredje parts, hur vi använder dessa uppgifter, ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.


Smampion tillhandahåller främst en SaaS-produkt ("tjänsten") på denna webbplats ("smampion.se"), som används av företag, organisationer, varumärken i verksamheter primärt i Sverige men inte uteslutande och med enheter som du använder i kontoret eller i hemmet. Referenserna till våra produkter i denna sekretesspolicy innefattar Smampions webbplats, Tjänst, appar, servrar och innefattar interaktioner mellan Smampion och dig samt de produkter som anges här. Vidare i denna policy kan du läsa produktspecifik information som innehåller ytterligare information om våra produkter.


Sekretesspolicyn är framtagen för vår verksamhet och med hänsyn till att efterleva Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, även känt som dataskyddsförordningen och behandlingen av personuppgifter och interaktioner med dig.


Se föregående version här.


Personuppgifter vi behandlar

Smampion behandlar dina personuppgifter när du använder vår tjänst eller kontaktar oss. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt till oss, exempelvis när du skapar ett konto hos oss, anmäler till nyhetsbrev, kontaktar oss via hemsidan eller via e-post eller telefon eller besöker vår webbplats. Vi behandlar en del uppgifter genom att registrera hur du använder våra produkter. Vi behandlar även uppgifter från och till tredje part som kan inkludera personuppgifter om dig. En del personuppgifter är indirekta och därmed inte direkt identifierbara till dig som person.


Personuppgifter som vi behandlar skiljer sig beroende på dina val, och hur använder vår webbplats och Tjänst samt vilken eventuell företagsform du har. Få en djupare förståelse för vilka personuppgifter som vi kan komma att behandla och lagra genom att läsa vidare.


Företags- och kontaktuppgifter kan vara personuppgifter om du är en enskild firma eller privatperson som använder vår tjänst. När du använder Tjänsten och skapar ett Konto och Användare, samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla Användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer för att kunna använda Tjänsten.


När du besöker vår webbplats

Vi behandlar automatiskt vissa uppgifter ("besöksdata") när du besöker någon av våra sidor på webbplatsen, så som: enhetsinformation (webbläsare, operativsystem, webbläsarens språkinställning och den enhetsinformation som din webbklient uppger vid ditt besök på webbplatsen), datum och tid, HTTP-referent (Är webbadressen till den senaste webbsidan som du besökte på vår domän eller besöket innan som ledde hit) och din fullständiga IP-adress när du besöker vår webbplats eller använder vår Tjänst men som inte enskilt kan identifiera dig som person. Denna behandling är helt nödvändig då internet är uppbyggd på att kommunikation mellan en mottagare och sändare identifieras med IP-adresser. För att säkerställa de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna för personuppgifter, behöver vi även lagra din enhets IP-adresser i loggar på våra servrar för dina besök.

Information som vi delar för ditt besök på webbplatsen och användning av Tjänsten till tredje part, om du samtyckt till det, kan vara: din besöksdata, fritexten för kommentarer du själv skapar kopplat till ditt Facebookkonto.


De personuppgifter vi behandlar om dig har vi som en eller flera lagliga grunder för behandlingen och med några av följande:

 1. Fullgöra våra avtal/åtaganden gentemot dig
 2. Intresseavvägning
 3. Samtycke
 4. För statistiska ändamål

Vi vill göra det tydligt för dig och enkelt att förstå vilka personuppgifter vi behandlar samt lagrar genom vår Tjänst och enligt följande tabell nedan:

Ursprung/När Typ av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
Skapar ett konto i Tjänsten Företagsuppgifter Företagsnamn
Telefonnummer**
1, 2
Kontaktuppgifter Namn
E-post
Onlineidentifikation Användare ID
IP-adress
Skapar en användare till ett Konto Kontaktuppgifter Namn
E-post
1, 2
Onlineidentifikation Användare ID
Beställer Tjänsten Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Postadress
Ort
1, 2
Kontaktperson Förnamn
Efternamn
E-post
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter Namn
E-post
1, 2
Företagsuppgifter Företagsnamn**
Telefonnummer**
Ärendeuppgift Meddelandetext*
Onlineidentifikation* Användare ID
Kontakt via e-post Kontaktuppgifter Namn
E-post
1, 2
Företagsuppgifter* Företagsnamn**
Adress**
Telefonnummer**
Ärendeuppgift Meddelandetext*
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Namn**
Telefonnummer**
1, 2
Kommunikation* Samtalet sammanfattat i text** 1, 2
Anmälan till nyhetsbrev Kontaktuppgifter E-post 3, 2
Autentiserar till vår Facebook app Onlineidentifikator Användare ID 1, 3
Autentiserar till vår Instagram app Onlineidentifikator* Användare ID 1, 3

* Kan eventuellt innehålla eller vara en personuppgift
** Uppgift som kan förekomma


Uppgifter som behandlas från leverantörer (tredje part) skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för behandling av data och tredje parts sekretess- och datapolicy. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men inkluderar offentlig data från sociala nätverk som Facebook, Instagram, Twitter och Youtube och andra offentliga källor som exempelvis öppna myndighetsdatabaser eller andra tjänster som är tillgängliga för allmänheten och de uppgifterna kan inkludera personuppgifter om dig i vår Tjänst.


Vi biträder även andra företag och organisationer för behandling av personuppgifter. De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med våra Kunder och leverantörer, dina val hos dessa och inklusive dina sekretessinställningar hos tredje part.

Parter och ansvar

Smampion AB, org. nr. 559050-2778, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med till oss när du besöker vår webbplats eller använder Tjänsten samt:

 1. Besöker webbplatsen Smampion.se
 2. Skapar ett kundkonto
 3. Skapar en användare till ett kundkonto
 4. Beställer Tjänsten
 5. Kontaktar oss via hemsidan
 6. Kontaktar oss via e-post
 7. Kontaktar oss via telefon
 8. Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 9. Autentiserar till vår Facebook-app

Smampion kan även vara personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter till kunder och andra företag eller myndigheter som behandlar personuppgifter. I de fall då Smampion är personuppgiftsbiträde har vi ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna för behandling av dina personuppgifter.


Vid behandling av dina uppgifter i Tjänsten är "Kunden" den personuppgiftsansvariga och därmed det registrerade bolaget hos Smampion med ett "Konto", vilket kan vara ett företag, organisation eller förening. Du som har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas för "Användare" och en Användaren kan även vara Kunden. I Tjänsten finns rollen “Ägare” som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att hantera användare till Kontot, ge instruktioner till oss avseende behandling av data och personuppgifter i Tjänsten.


Tredje parter har även samma ansvar och skyldigheter att följa EUs dataskyddsförordning för behandling av din personliga data och besöksdata de eventuellt behandlar genom ditt besök på webbplatsen, användning av Tjänsten och genom ditt samtycke till användningen av cookies. Fördjupa dig om vilka tredje parterna är genom att läsa vidare.


Underleverantörer

För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster använder vi oss av ett antal pålitliga underleverantörer. Vi har noggrant valt ut dessa underleverantörer för att säkerställa att de uppfyller höga dataskyddsstandarder. Vi delar endast personuppgifter med våra underleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster vi har anlitat dem för.


Glesys AB ("Glesys")

Vi använder Glesys tjänster som primär underleverantörer för IT-infrastruktur för serverhosting och datalagring. Uppgifterna lagras i datacenter belägna i Sverige (inom EU/ESS). Glesys tillhandahåller serverutrymme, infrastruktur och säker datalagring. Läs vidare om Glesys allmänna villkor och Glesys säkerhetsefterlevnad.


UpCloud Oy ("UpCloud")

Vi använder UpClouds tjänster som kommande underleverantörer för IT-infrastruktur för serverhosting och datalagring. Uppgifterna lagras i datacenter belägna inom EU/EES. UpCloud tillhandahåller serverutrymme, infrastruktur och säker datalagring. Läs vidare om UpClouds sekretesspolicy.


Leverantören Sinch AB ("Mailgun"/"Sinch")

Vi använder tjänsten "Mailgun" från Sinch AB som är moderbolag till "Mailgun Technologies, Inc" (produkten Mailgun) för att skicka alla typer av transaktionella e-post meddelanden inklusive nyhetsbrev och konto- samt användarmeddelanden. Data lagras i EU/EES och Sinch tillämpar standardklausulerna vid eventuell överföring av personuppgifter utanför EU/EES. Läs vidare om Sinch DPA och underleverantörer här.


Leverantören Sendgrid Inc. ("Twilio"/"Sendgrid")

Vi använder tjänsten "Sendgrid" från Twilio Inc när Kunden har valt detta i kontoinställningarna eller i avtalet med Smampion för att skicka rapproter, kontorelaterat, transaktionella e-post meddelanden. Data lagras i USA och Twilio Sendgrid tillämpar DPF vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES. Läs vidare om Twilo Sendgrid DPA och underleverantörer här.


Leverantören Fortnox AB ("Fortnox")

För att effektivt hantera vår bokföring, fakturering och andra finansiella processer, anlitar vi Fortnox som en underleverantör. Genom att använda Fortnox säkerställer vi att våra finansiella transaktioner och relaterad datahantering sker på ett säkert och effektivt sätt. Den finansiella informationen relaterat till fakturering och betalningar för våra kunder behandlas i datacenter belägna inom EU/EES. Detta för att möjliggöra bokföring, utfärdande av fakturor, betalningshantering och uppfyllande av lagstadgade krav gällande bokföring.


Leverantören Google Ireland Limited, Google Llc. ("Google")

Vi använder tjänster från Google för att analyser besökare på webbplatsen, rikta annonser till våra webbplatsbesökare ("anpassad annonsering"), mäta konverteringar på webbplatsen som kommer från annonser i Googles annonsnätverk. Vi är ansvariga för behandling av dina uppgifter vi samlar in till våra ändamål.


Data från EU-baserade enheter sparas inom EU och IP-adresser från ditt besök sparas inte i dessa servrar men data kan både behandlas i USA av Google Llc och inom EU/EES (Google Ireland Ltd) och Google tillämpar ramverket DPF vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES. Läs vidare om Googles sekretesspolicy. Du kan även läsa om hur Google använder denna data från vår webbplats och Tjänst vidare för ditt egna bruk av Googles tjänster.


Tredje part

Leverantören Meta Ireland Inc. ("Facebook/Meta")

Vi använder tjänster från Facebook för att möjliggöra för Facebook användare att kunna kommentera på Facebook-plattformen gällande våra sidor på vår webbplats, för att analyser besökare och händelser på webbplatsen och i vår Tjänst. Du är själv ansvarig för dina egna kommentarer och dess innehåll på Facebook plattformen. Behandling av data och lagring av denna data och personuppgifter sker hos Facebook. Personlig data som behandlas är besöksdata och användning av cookies som standard.


Data behandlas i där Meta har infrastruktur eller datacenter, bland annat USA, Irland, Danmark och Sverige och Facebook tillämpar principerna för ramverket DPF vid överföring av personuppgifter från EU/EES till utanför zonen. Läs vidare om Facebooks datapolicy här.


Hur och varför vi använder personuppgifter

Data som vi behandlar och lagrar används huvudsakligen till syftet för att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla och utveckla vår Tjänst samt även fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt avtal. Vi använder data för att ge analyser, statistiska insikter, rapporter, kontinuerliga uppföljningar till andra företag och organisationer och för hur de kan förbättra deras närvaro på sociala medier. Vi använder data även för att analysera besökare på webbplatsen, för att du ska kunna skapa kommentarer gällande sidor på vår webbplats, kommunicera med dig och för att informera om ditt Konto eller Användare hos oss, kommunicera för produkt- och säkerhetsuppdateringar.

Du kan läsa vidare om mer information gällande syften och hur vi använder personuppgifterna för respektive syfte i denna sektion i sekretesspolicyn.


För att tillhandahålla och utveckla vår Tjänst

Vi behöver behandla personuppgifter om dig som Kund, Ägare till ett Konto och Användare samt besökare för att kunna tillhandahålla och utveckla vår Tjänst, upprätthålla och förbättra vår webbplats, fullgöra åtaganden gentemot dig i enlighet med avtal, statistiska ändamål och ge dig support och administrera ditt Konto. Vi kan även behandla offentlig information om dig från tredje part, med eller utan ditt samtycke, för att bistå våra Kunder och Användare med, statistik, jämförelser, stöd för att förbättra kundrelationer, i den utsträckning det krävs för att tillvarata våra (eller andras) legitima intressen i och med tillhandahållningen och utvecklingen av vår Tjänst.


Beställning av Tjänsten

För att hantera en beställning av vår Tjänst så måste vi skapa en order, fakturera samt skapa ett avtal mellan parterna och då behövs personuppgifter samlas in vid beställning för att kunna utföra detta.


Kommunikation

Vi använder den data som du delar med till oss, gällande kontaktuppgifter och företagsuppgifter för att kunna kommunicera med dig och anpassa vår kommunikation. Vi kan exempelvis kontakta dig på e-post, telefon, post, i sociala medier eller på andra sätt för att informera dig om sådant som berör ditt aktiva eller inaktiva Konto eller som Användare till ett Konto i Tjänsten, upprätta ett avtal med dig eller fullgöra avtal med dig, ge dig support eller låta dig testa vår Tjänst. Vi kan även skicka ut vårt nyhetsbrev till dig vilket du även kan avregistrera dig från.


I alla våra mejlutskick som inte specifiket är riktat enbart till dig, så som: nyhetsbrev, produktnyheter och andra viktiga uppdateringar på mejl, kan du avanmäla dig från när som helst och i varje mejl som skickas till dig.


Visa annonser

Om du har samtyckt till att vi får behandla och dela din besöksdata till tredje part så som, men inte uteslutande till leverantörerna: Google, Facebook i syfte till att rikta annonser till dig, kan vi med dessa leverantörers tjänster kan vi därefter rikta annonser till dig på andra webbplatser som är anslutna till leverantörernas annonsnätverk och andra tjänster de tillhandahåller. Detta sker genom att leverantörerna använder en egen tredjeparts Cookie på en annan domän än vår, som spårar din enhet och webbläsare över flera webbplatser där vart denna cookie används och då kan leverantörerna profilera dig och dina besök samt rikta annonser som är enligt leverantörerna relevanta baserat på dina besök. För respektive leverantör, som du har ett konto hos, ska du kunna välja om du tillåter sådan spårning på dig, personifierade annonser, i ditt konto hos dem. I detta fall är leverantörerna personuppgiftsansvariga för den data de behandlar och profilerar om dig från dina besök på andra webbplatser, inklusive denna webbplats och om du så samtyckt till det.


Återkallar du ditt samtycke till behandling och delning av annonser så upphör delningen av besöksdata till leverantörerna men du kan fortfarande ändå komma att se våra annonser: för att du har kvar en cookie hos leverantörerna och tillåtit hos leverantören att rikta annonser till dig eller annonser som inte är riktade till just dig.


Vi använder konverteringsspårning på denna webbplats. Detta sker genom att en liten bild hämtas hem från leverantörerna Google, Facebook för vissa av dina besök på webbplatsen. Du delar då din besöksdata för när bilden hämtas. Detta hjälper oss att förstå vår Tjänst bättre, prestation och lönsamhet för våra eventuella annonser samt besökens ursprung.


Analyser av besökare på webbplatsen

Vi använder data för att bevaka och analysera besökstrafiken till vår webbplats och Tjänst samt för att kunna spåra besökarnas beteenden. Denna data används för att förbättra vår webbplats för våra besökare och hjälper oss att förstå våra besökares beteenden på webbplatsen och vart besökstrafiken kommer från. Detta sker om du har samtyckt till att vi får använda besöksspårning och cookies för att spåra dig. Inga personuppgifter som direkt kan identifiera dig lagras av oss.


Kommentarer via pluginprogrammet Facebook-kommentarer

Vi använder pluginprogrammet Facebook-kommentarer som möjliggör att du kan skapa kommentarer med ditt Facebookkonto, oftast gällande en nyhetsartikel, för en sida på webbplatsen men även dela kommentarerna på Facebook plattformen. Alla kommentarer visas offentligt för besökare på den webbsida som det gäller för på vår webbplats och för de besökare som tillåter användning av cookies och pluginprogrammet Facebook-kommentarer. Ändring eller borttagning av dina kommentarer kan du göra via ditt personliga Facebookkonto. Vi kan och har rätten till att ta bort dina kommentarer på pluginprogrammet Facebook-kommentarer som visas på vår webbplats från Facebook-plattformen och som vi anser är olämpliga.


Autentisering och koppling mot vår Facebook app

Om du ansluter dig till vår Facebook app med ditt Facebookkonto via ett konto hos oss, behöver vi behandla din personliga information för att tillhandahålla statistik till de sidor som din Facebook eller Instagramanvändare hanterar. Denna koppling ger dig en mer fördjupad statistik i rapporterna för dina sidor i Tjänsten.Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter om dig som är Kund och Användare så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, rättsliga skyldigheter, lösa tvister och fullgöra vårt åtagande. Efter avtalets upphörande eller Kontots sista aktiva dag, kommer Smampion att radera, alternativt anonymisera eller avidentifiera, dina uppgifter inom en rimlig tid efter det att avtalet har upphört eller Kontot har inaktiverat och om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet kräver annat. Eftersom behovet av dina personuppgifter kan variera för olika typer av uppgifter och till vilket syfte i vilka vi har interagerat eller du har använt våra produkter, kan den period vi behåller dem variera. Dina uppgifter kan dessutom lagras baserat på intresseavvägning om det finns säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl.


Kriterier som avgör lagringstidens längd:


 1. Om den personliga data är av extra känslig karaktär, då lagrar det under kortare tid.
 2. Om det finns ett avtal som specificerar en lagringsperiod, då lagrar vi det i enlighet med avtalet.
 3. Finns möjligheten att du själv tar bort data, då lagrar vi den under en längre tid eller tills det att du väljer att ta bort data.
 4. För statistiska ändamål där data innehållande personuppgifter är anonymiserade eller avidentifierade, då lagrar vi det under en längre tid.
 5. Om du lämnat data som inte längre uppfyller det ursprungliga syftet så raderas det och det inte finns något sätt som vi kan kontakta dig.

Efter en viss lagringstid raderar, anonymiserar eller avidentifierar vi den data som kan innehålla dina personuppgifter när det huvudsakligen inte finns ett starkt intresseavvägande för uppgifternas där dina personuppgifter behöver lagras och där syftet är istället för enbart statistiska ändamål.Anledningar till delning av dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med din tillåtelse eller om så är nödvändigt för att slutföra en uppgift och leverera Tjänsten som du har begärt eller när detta krävs enligt lag. Vi kan komma att dela personuppgifter med våra leverantörer till oss, både inom och utanför EU/EE. Under punkten "Parter och ansvar" framgår vilka leverantörer eller samarbetspartnerna är samt att fler parter kan förekomma i avtalet med dig. Väljer du att aktivera en integration till ditt Kontot i Tjänsten, då kommer vi att dela de personuppgifter som den integrationen kräver, vilket då sker på din begäran. Offentlig information om dig, som kan ses av vem som helst, i eller utanför våra produkter kan även delas i vår Tjänst eller webbplats.


Observera att vår webbplats och Tjänst innehåller länkar, hänvisningar till andra webbplatser från tredje part där sekretessrutinerna skiljer sig från vår. Om du i dessa fall går vidare till en tredje parts webbplats och anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive sekretesspolicy.


Rättigheter du har

Du kan se och kontrollera dina personuppgifter hos Smampion, förutsatt att du har legitima skäl, bland annat, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig, dra tillbaka samtycke och behandling av personuppgifter. Du har i vissa fall även rätt till radering, flytt och korrigering (om de är fel, ofullständiga eller missvisande) av dina personuppgifter. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Tycka du att det inte finns legitima skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Integritetsmyndigheten, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.


För de flesta personuppgifter som vi behandlar om dig finns att tillgå att hantera, bestämma över de personuppgifter som vi får, se vilka dessa är på ditt Konto hos Smampion, men om det inte finns några verktyg som kan hjälpa dig med detta så kan du kontakta oss och få hjälp.


Du kan också invända mot eller begränsa Smampions behandling av dina personuppgifter. Du kan t.ex. när som helst invända mot vårt bruk av dina personuppgifter för direkt marknadsföring via e-post och om vi genomför ett uppdrag i det allmänna intresset eller utövar våra eller en tredje parts legitima intressen.


Om din arbetsgivare, skola eller samarbetsparter, ger dig tillgång till och äger Kontot hos Smampion, så kan du kontakta Ägaren om du vill veta mer om och hur du kommer åt och bestämmer över dina personuppgifter.


För de flesta personuppgifter som vi behandlar om dig finns att tillgå att hantera och se via ditt Konto hos Smampion men om det inte finns några verktyg som kan hjälpa dig med detta så kan du kontakta oss och få hjälp. Vi svarar på förfrågningar om att bestämma över dina personuppgifter inom 30 dagar.


Du kan välja huruvida du vill ta emot nyhetsbrev från oss via e-post. Om du får reklammeddelanden via e-post och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan även välja om du vill få reklam via e-post i dina Konto-inställningar. Där kan du uppdatera dina kontaktuppgifter. Avanmälan gäller inte för obligatoriska meddelanden som inte är direkt marknadsförande.


Vi har för syfte att huvudsakligen analysera sidor på sociala nätverk och sidor så som företag, organisationer och deras varumärken. I vissa fall förekommer även offentliga sidor som är privatpersoners. Är du ägaren till en sådan sida i egenskap av privatperson och som finns med i vårt index så ger vi dig rätten till att be oss radera all data som vi behandlar eller att upphöra med behandling, för din sida och om du inte vill att den ska analyseras av oss.Cookies och liknande teknik

Smampion använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats och Tjänst men även för att underlätta insamling av data. Med hjälp av cookies kan vi bland annat: spara dina val och inställningar; möjliggöra inloggning till vår Tjänst; samla in data om ditt besök och analysera besöksdata och webbplatsens prestanda. Vår webbplatser inkluderar även webb-beacons, cookies och andra lagringstekniker från våra tredje parts leverantörer, i huvudsyfte för att tillhandahålla mättjänster och rikta annonser. Vi lagrar inget som direkt kan identifiera dig.


Du kan samtycka till att vi får använda cookies eller webb-beacons för just ditt besök på denna webbplats. Du har flera olika verktyg för att kontrollera cookies, webb-beacons och liknande teknik, däribland på din enhets webbläsare, för att blockera och ta bort cookies från vår webbplats (domän) eller andra domäner. För mer information om dessa kontroller besöker du webbläsarens eller enhetens hjälpmaterial. Om du har tagit bort cookies från din enhet sedan det senaste besöket, tilldelas enheten nya nästa gång du besöker oss för just den enheten.


Läs vidare för att se vilka första parts cookies(lagras för vår domän) samt vilka tredje parts cookies(för andra domäner) som vi använder.


Nedan listas de första parts cookies som vi använder på denna domän, webbplats och Tjänst.


Domän Cookienamn Typ Syfte Utgångstid Mer info
smampion.se PHPSESSID Applikationscooki. Nödvändig - Sessionsspårning för vår webbserver som tillåter användare att besöka webbplatsen utan att behöva autentisera för varje gång. 60 minuter Webbplatser kan inte komma ihåg en användare utan hjälpmedel. En användare som läser in en sida på webbplatsen kommer att behandlas som en helt ny besökare utan denna hjälp. Med sessionsspårningen kan servern komma ihåg information som du redan har gett oss, t.ex. användning av cookies eller för att hålla en användare inloggad på Tjänsten. Innehåller ingen personlig identifierbar information.
smampion.se rememberme Cookie - Används för en användare att förbli inloggad i Tjänsten Funktionell - Om en användare med ett konto vill bli ihågkommen och förbli inloggad. 28 dagar Ditt användare ID lagras i cookien.
smampion.se consent Cookie - Sekretessinställningar Funktionell - För att komma ihåg dina sekretessinställningar på din enhet för denna webbplats. 12 månader *
smampion.se _ga Cookie - Analysera besöksdata i Google Analytics 4 Statistiks - Används för att urskilja en användare. 24 månader *
smampion.se _ga_* Cookie - Analysera besöksdata i Google Analytics Statistiks - Används för att urskilja en användares besökssession på webbplatsen. 24 månader *

*Utgångstid - Webbläsare tillämpar begränsningar på livslängden för förstapartscookies om en användare inte gör ett återbesök (Exempelvis högst 400 dagar för webbläsaren Chrome och 7 dagar för Safari). Funktionella cookies har en maxtid angiven och kan i verkligheten vara kortare.


Tredje parts cookies

Cookietabellen nedan listar några av de tredje parts cookies som används på vår webbplats. Observera att namnen på cookies, pixlar och andra teknologier kan ändras med tiden och att lagringstid/utgångstid är olika då detta styrs av den tredje parten och din webbläsares inställningar.


Domäner Cookienamn Typ Syften Mer info
www.facebook.com, .facebook.com sb, dpr, datr, wd Tredje parts cookie Statistik - Mäta Facebook-app och plug-in funktioner Facebook cookie för att spåra en användare över flera webbsidor. Uppkommer vid användning av webb-beacons, plugin-program för kommentarer eller gilla/dela-knappar och statistikföring av app. Mer om Facebook cookies finns på Metas plattformssida.
.google.se, .google.com, doubleclick.net DSID, IDE, SAPISID, SSID, HSID, SID, APISID, NID, __Secure-* Tredje parts cookie Annonsering & Statistik - Mäta annonsprestanda och möjliggöra riktade annonser Google cookies för att spåra en användare över flera webbsidor. Uppkommer vid användning av webb-beacons, konverteringsspårning och mättjänster för riktade annonser. Mer om Googles cookies finns på Googles plattformssida

En webb-beacon är en minimal och osynlig bild som hämtas hem från en leverantörs webbplats för ditt besök på vår webbplats. I ditt anrop till en sådan bild, skickas HTTP-referenten som specificerar vilken webbsida som bilden finns på samt ett id som identifierar Smampion och eventuell övrig ej personlig identifierbar data. Tredje part kan i svaret för bilden du hämtar skapa en cookie som finns på din enhet och webbläsare, denna cookie gäller för den tredje parts domän (s.k. tredje parts cookie). Smampion behandlar inte tredje parts cookies, de kan emellanåt innehålla id:n som kan indirekt kopplas till dig, om du använder eller kommer att använda tjänster som tillhandhålls av våra leverantörer. På detta sätt kan vi rikta annonser till dig eller en målgrupp som liknar dig via våra leverantörers tjänster eller för att analysera besöksdata.


Det kan hända att vissa delar av vår webbplats eller Tjänst inte fungerar korrekt om du har inaktiverat användningen av vissa eller alla cookies i webbläsaren och bortsett från alla tredje parts cookies.


Produktspecifika appar

Utöver sekretesspolicyn i sin helhet, så finns det förtydliganden gällande produktspecifika appar som vi tillhandahåller. Dessa appar beskrivs nedan i denna sektion.


Facebook App "Smampion Premium"

Denna del av sekretesspolicyn appliceras för behandlingen av personuppgifter som är angiven av, eller erhållen av dig, i anslutningen till Smampions Facebook applikation ("Facebook app" även kallat "Smampion premium"). Facebook appen tillhandahålls av Smampion och därför gäller denna sekretesspolicy och eftersom du är en registrerad Facebookanvändare som använder vår Facebook app så gäller även Meta och Facebooks sekretess och datapolicy. Appen innefattar även data från Instagramsidor.


Information som vi behandlar om dig som är använder vår Facebook app, sker av tre olika anledningar:
1. Hjälpa våra användare och kunder att förstå deras prestation på Facebook och Instagram.
2. Anpassa vårt innehåll genom Facebook appen för användare.
3. För att bevaka och förbättra vår Facebook app.


Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att använda en säker hantering av din App- och Facebookanvändares data. Vilket innebär att vi säkerställer att all fysisk- och teknologisk säkerhet används för att skydda din information och att vi aldrig delar din data med någon annan utan ditt godkännande.


Vi samlar in och använder din Facebooksanvändares detaljer (se vilka, nedan), endast när det finns ett legitimt skäl och syfte till detta och att vi är behörig att göra det.


Vi är transparent med hur vi hanterar den informationen som vi hämtar och hur den kommer att hanteras och du kan alltid kontakta oss för att ställa frågor om det någon gång känns oklart.


Vi kommer endast använda personlig data för de syften som de ursprungligen var behandlade för och att vi på ett säkert sätt lagrar och tar bort sådan data.


När du ansluter mot vår Facebook app, då kan Facebook samla in eller ta emot information från vår Facebook app samt andra appar som använder informationen för att Facebook ska tillhandahålla mättjänster och rikta annonser till dig. Om du inte vill att Facebook ska rikta annonser till dig, kan du gå till ditt Facebookkontos inställningar och välja bort detta.


Autentiserings förfarande

När du ansluter mot appen, exempelvis genom att skapa ett konto på Smampion, via inställningar för dina sociala kopplingar i kontot, blir du presenterad för möjligheten att ansluta till vår Facebook app. Väljer du att ansluta och godkänner samt läst denna sekretesspolicy, blir du därefter skickad till Facebooks hemsida som rådgör dig för den Facebook informationen som du kommer att dela med vår Facebook app och andra Facebookanvändare. Du kommer då kunna välja om du vill dela din Facebook information genom att använda vår Facebook App. Om du väljer att inte tilldela denna behörighet så kommer du inte kunna använda vår Facebook App.


Data

Genom att du ansluter och godkänner vår Facebook app, kommer du att dela din Facebookanvändares info för vår behandling så som:

 1. Användare ID, ditt namn på Facebookanvändaren och e-postadress.
 2. Grundläggande uppgifter om sidor i ett Meta företagskonto, behörigheter.
 3. Eventuell annan information som du valt att dela i enlighet med ditt Facebookkonto inställningar.

Du kommer även dela data från de Facebook- och Instagramsidor du hanterar och valt i syftet att kunna presentera statistik i Smampion så som:

 1. En sidas grundläggande uppgifter, sidstatistik, inläggsstatistik och interaktionsdata.
 2. I vissa fall konversationsdata för messenger (om tillägget kundservicerapportering används och behörigheter har tilldelats).

Vi efterfrågar endast de nödvändiga behörigheterna till respektive sidor för att kunna fullgöra vår tjänst gentemot dig och syfte att visa statistik för sidor du hanterar och jämförelser.


Data från Metas plattformar får inte behandlas vidare och i något annat syfte än det ursprungliga för statistiska ändamål och data får inte användas för att försöka skapa utökade användarprofiler.


Förnya koppling

En koppling måste förnyas emellanåt för att vi ska kunna fortsätta hämta och behandla data från Metas plattformar. Detta kan du göra via inställningar för dina sociala kopplingar i kontot hos Smampion eller så kan du förnya en koppling som är utgången i ditt Facebookkonto.


Avsluta av kopplingen

För att avsluta kopplingen och ta bort dess data, så kan du via ditt konto på Smampion välja att, ta bort kopplingar för enskilda sidor som du hanterar eller har hanterat, eller för alla sidor inklusive den personliga data vi kan ha behandlat om dig genom kopplingen. Alternativt så kan du även ta bort behörigheten till vår app i ditt Facebook konto vilket gör att autentiseringen och nyckel blir ogiltig för vår App att använda sig av.


När du har tagit bort kopplingen till Appen så kommer vi inte längre ha tillgång till din information och din data kommer att bli borttagen.


Tar du bort ditt konto hos oss så kommer din data även att bli borttagen och insamlingen av ny data upphör.


Borttagning av den insamlade data

I ditt konto på Smampion tas insamlad data bort när du manuellt tar bort en koppling till en Facebook- eller Instagramsida direkt eller inom 24 timmar. När ditt konto hos Smampion blir inaktiverat tas den insamlade data bort inom 30 dagar från och med sista aktiva dagen. För att få hjälp vid andra fall med att ta bort insamlad data kontakta oss via e-postadressen your.privacy@smampion.se


Meta, Facebook erhåller rätten att be oss ta bort den insamlade data från plattformarna inklusive den data som samlats in genom din koppling via Facebook app:en utan ditt godkännande och kännedom.


Borttagning av data hos Smampion påverkar inte din lagrade data på Facebook- och Instagram-plattformarna.


Delning av kontaktuppgifter

Du godkänner att vi kan komma att dela kontaktuppgifter för ditt konto hos oss till Meta Ireland Inc. i det fall Meta efterfrågar dessa.


Säkerhet

Upptäcker du några brister i vår app eller tjänst så ska du i största möjliga mån rapportera om dessa till oss på e-postadressen your.privacy@smampion.se.
Annan viktig sekretess information

Har du frågor om vår sekretesspolicy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter, då kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns här nedan till Dataskyddsansvarig.


Ändringar i vår sekretesspolicy som sker till en väsentlig grad, t.ex. att syftena med behandlingen av personuppgifter har ändrats på ett sätt som inte överensstämmer med syftena som de ursprungligen samlades in för, meddelar vi dig antingen genom att publicera ett väl synligt meddelande om ändringarna innan de träder i kraft eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig.


Dataskyddsansvarig

Du når vår dataskyddsansvarige på e-postadressen, your.privacy@smampion.se, ansvarig person hos Smampion är Carl Joel Määttä. Du behöver även kunna styrka din identitet och legitimitet av data i frågan, för att vi ska hantera eventuella uppgifter eller ärende om dina personuppgifter. Sekretess gäller under och efter avslutat arbete kring de uppgifter du tillhandahåller oss vid en sådan förfrågan och de lagras endast tills syftet för hanteringen är avslutad.


Invändningar klagomål

För invändningar eller klagomål gällande behandlingen av personuppgifter och din integritet ska i första hand gå till vår kontaktperson som är dataskyddsansvarig. Men du har även rätt till att lämna klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar deras kontaktuppgifter här.


Dina sekretessinställningar

Nedan kan du öppna upp dina inställningar, val av funktioner, datadelning och cookies för denna webbplats.


Om Smampion


Varje dag analyserar vi svenska företagssidor på Facebook, Instagram och Youtube. Resultatet av dessa analyser levereras via skräddarsydda rapporter med rekommendationer och statistik som hjälper våra kunder att skapa daglig framgång på sociala medier.Vill ni veta mer?

Kontakta oss via e-post eller Facebook messenger. Ni kan komma igång snabbare och testa vår tjänst genom att påbörja skapa ett testkonto här.


     


Statistik och rapporter


Sedan 2016 har vi dagligen levererat analyser och statistik


392 miljoner
Inläggsanalyser

229 miljoner
Sidanalyser

19,700
Svenska sidor


Analyser av sociala medier och verktyg för plattformarna