Allmänt

Webbplatsen ägs och drivs av Smampion AB med organisationsnummer 559050-2778. Genom att använda denna webbplats godkänner du som användare dessa användarvillkor och på sidan sekretesspolicy kan du läsa om hur vi behandlar din integritet, användning av cookies och databehandling.

Användning

Innehåll och tjänster på denna webbplats är uteslutande avsedda för din personliga användning. All användning av automatiskt system eller programvara för att hämta data från denna webbplats för kommersiella ändamål är inte tillåtet. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning vidta alla åtgärder som vi anser nödvändiga vid icke-auktoriserad användning av något slag.

I de fallen tillstånd ges att återge delar av innehåll från denna webbplats så skall det alltid anges hänvisning tillbaka till originalkällan, med länk till denna webbplats och att Smampion tillhandahåller det ursprungliga innehållet på ett tydligt sätt.

Våra immateriella rättigheter

Innehåll och data som presenteras på denna webbplats, exempelvis: namn, logotyper, artiklar, bilder, data och källkod till webbplatsen omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt och immateriella rättigheter tillhörande Smampion och eller deras leverantörer som nämns på denna webbplats. Undantag finns gällande tredje parts innehåll som regleras av deras licenser och rättigheter. Utöver vad som medges enligt dessa användarvillkor, får du inte kopiera, modifiera, distribuera eller återge innehållet på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från Smampion eller dess ursprungliga källa och upphovsman. Såvida detta inte krävs enligt bestämmelserna i upphovsrättslagen och angränsande lagstiftning.

Registrering av konto

För vissa delar på Smampions webbplats krävs det att användaren har ett konto registrerat för att se delar eller dess fulla information. Endast registrerade användare med aktiva konton har rätt till delar av dess innehåll och beroende på Kontots-produktlösning och om det finns något avtalat mellan parterna. När du som användare registrerar ett konto ska du alltid lämna korrekt efterfrågad information. Vi förbehåller oss rätten att neka användare som vill eller har registrerat sig och du som användare ska anses då företräda en juridisk person med benämningen firma för att ha rätten att skapa ett konto på webbplatsen. Smampion har när som helst rätt att neka användare åtkomst till skyddade delar via kontot, i synnerhet om användaren utför något av följande: Använder falska registreringsuppgifter eller skapar flera kontot under samma juridiska person eller överträder dessa användarvillkor.

Användaren som har skapat ett konto kan inte ta bort det helt men kontot kan inaktiveras när som helst av Smampion om du inte har ett avtal som säger annat.

En användare som registrerar ett konto godkänner att e-posten som uppgetts även läggs till i våra e-post utskick av nyheter, undersökning och rapporter. Varje användare har valet att när som helst kunna sluta få dessa e-postmeddelanden genom att avregistrera sig från dessa i varje utskick som skickas.

Ansvarsfriskrivning

Utöver vad som regleras gällande friskrivningar i detta avtal så tar Smampion inget ansvar för direkta eller indirekta sakskador, förluster, personskador eller produktskador som kan uppstå på grund av användning av denna webbplats, nedladdning av filer från denna webbplats eller på grund av att du har förlitat dig på eller agerat utifrån information som finns på denna webbplats. Smampion kan inte heller ta ansvar för webbplatser som denna webbplats länkar till eller webbplatser som länkar till denna webbplats.

På webbplatsen förekommer kommentarsfält från extern part och Smampion tar inget ansvar för innehållet från dessa användare.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. Smampion ansvarar inte på något vis för innehållet på andra webbplatser och inte heller om dess innehåll hänvisas till Smampion på något sätt.

Skadlig kod

Smampion idkar om att hålla denna webbplats fri från skadlig kod/virus så kan Smampion inte garantera att webbplatsen är fri från skadlig kod. Användaren ska för sin egen skull vidta säkerhetsåtgärder och ansvarar att använda en virusscanner före nedladdning av filer från denna webbplats.

Avtal, Tvister och tillämplig lagstiftning

Mellan användaren och Smampion kan det finnas andra avtal som kräver skriftlig form för att vara giltig och dessa avtal kan påverka dessa användarvillkor. Dessa eventuella avtal gäller i första hand. Denna webbplats styrs av svensk lag. Tvister beträffande tolkningen av dessa användarvillkor för denna webbplats och rättsliga frågor i samband ska avgöras i svensk domstol.

Förändringar i användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst göra ändringar, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen utgör ditt godkännande av ändringar som kan när som helst uppdateras i dessa användarvillkor.

Frågor

För frågor eller synpunkter gällande dessa användarvillkor är du välkommen att kontakta oss via e-post eller skriftligt brev.

Om Smampion

Vi analyserar över 10.000 svenska företagssidor på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube varje dag. Resultatet av dessa analyser levereras via skräddarsydda rapporter med rekommendationer och statistik som hjälper våra kunder att skapa daglig framgång på sociala medier.

Vill ni veta mer?
Kontakta oss via e-post, Facebook eller Twitter.

     

Ett axplock av vår statistik:

1,745 1,274,252 1,010,564
Twitter Sidor Instagram Inlägg Nyhetsartiklar


Läs vidare om

Sociala medier vi analyserar: Instagram - Facebook - Twitter - Youtube
Produktlösningar och priset