Det är viktigt att ni kontinuerligt sammanställer, följer upp utvecklingen och närvaron för era sidor i Sociala medier. För många företag och organisationer är det nu dessutom aktuellt att göra större sammanställningar som exempelvis för hela året 2017. I denna artikel hoppas vi kunna väcka en del tankeställningar om vad ni kan titta på när ni gör era sammanställningar och analyser.

Sammanställning av data

Ni vill öka förståelsen för vad er investering i sociala medier har resulterat i och med tanke på den faktiska tiden ni har investerat i arbetet med er närvaro. Detta kan ta många timmar att göra manuellt, samla in data och sammanställa men som Smampion oftast löser inom ett par minuter. Efter att ni har fått fram ett resultat så bör ni även skapa en plan för vad ni kan göra bättre till kommande period.

De två vanligaste frågorna som ställs är: Hur många nya följare har vi fått och hur mycket engagemang har vi skapat? Givetvis är dessa två frågorna intressanta, lättbegripliga, viktiga och som ni kan se och sammanställa med Smampion men frågeställningarna bör inte ta slut där. Ni ska ha klart för er även vad de mer övergripande frågorna, Varför finns vi på Sociala medier och vilka är våra mål med vår sociala närvaro? Har vi olika mål med vår närvaro på Facebook, Instagram, Twitter eller Youtube? Hur ska vi mäta målen och följa upp dessa?

Enklast att sammanställa er närvaro för en sida är att skapa en resultatsida i ert konto hos oss och välja den period som det gäller för. Därefter kan ni enkelt se en översikt för era sidors närvaro och utveckling och exporterar ni resultatsidan till ett kalkylark så kan ni se på detaljnivå för exempelvis hur era inlägg presterat. Inkludera även några av era branschkollegors sidor i en separat resultatsida för att jämföra er utveckling med andras, detta ger bättre perspektiv på ert egna resultat.

Några av de vanligaste nyckeltalen i våra rapporter som ni kan utgå från

Poäng – Ger en snabb och övergripande bild för hur bra närvaro och utveckling sidan har haft och detta genom att poängen är resultatet av en beräkning som tar hänsyn till flera nyckeltal, så som tillväxt, engagemang, aktivitet och respons m.fl. Dessa nyckeltal vägs olika och anpassas till sidans storlek. Poäng innefattar 28 dagar och därför blir slutvärdet ett medelvärde för den valda perioden och om den är längre än 28:a dagar. Poäng som är högre eller lika med 65 är ett bra betyg medan 45 är helt okej. Är poängen lägre än så? Då kan detta bero på att närvaron har periodvist varit låg eller att sidan helt enkelt inte levt upp till de krav som ställts.

Tillväxt och Engagemangsgrad – Vilka mål hade ni med att öka er tillväxt och engagemang? Vilka insatser hade ni räknat med att de skulle öka er tillväxt med eller skapa engagemang? Jämför med andra sidor för att se hur stor er tillväxt och engagemang har varit i jämförelse men ungefär lika stora sidor och bransch. Dessa värden påverkas direkt utifrån de aktiviteter som görs av er själva och som genererat fler följare eller inläggsengagemang. Intressant är det även att se hur 7 dagars engagemanget är i jämförelse med 28 dagars engagemanget.

Inlägg per dag – Hur många inlägg sidan har publicerat i snitt per dag och generellt rekommenderar vi 0,8 inlägg per dag. Detta utgör grunden för dialogen ni vill föra och engagemang ni skapar. En del av inläggen har presterat bättre, titta därför närmare på vilka dessa inlägg är men även vilka inlägg som inte alls fungerat särskilt bra. En andel kanske är informativa inlägg och som inte förväntas att de ska bidra med något större engagemang och då är räckvidden en mer intressant parameter att ta hänsyn till. Tänk på att inläggen ni har publicerat är en stark grund för att skapa både tillväxt och engagemang. Vid export till ett kalkylark kan ni snabbt se hur de olika inläggen och sorterat efter olika värden.

Det är även ett utmärkt tillfälle att se vad era branschkollegor gör som inte ni gör och utifrån det se vad som fungerar eller inte fungerar för er målgrupp. Analysera därför även deras inlägg.

Dialoger – Visar på hur er egen närvaro har varit bland de kommentarer som andra användare har skapat på era egna inlägg. Ni vill säkerställa att ni håller dialog och skapar relationer med era följare genom att aktivt följa upp kommentarer i era egna inlägg. Håller ni dialoger till över 70 % eller mer så är det bra.

Inlägg av andra per dag, Responsgrad och Responstid – Att kunna påverka antalet inlägg av andra på er egen sida är svårt, utöver att ge möjligheten till att kunna göra det. Här är det viktigt att ni själva har ett uppsatt mål för hur snabbt ni borde kunna ge ett initialt svar. Vilka förväntningar har er målgrupp på er gällande responstider? Antal inlägg av andra ger en förståelse för hur belastad kundservice är.

Givetvis så är detta inte allt ni kan ta med i era sammanställningarna men det är ett bra underlag att börja med. Under 2018 kommer vi att återkomma med större möjligheter för djupare analyser av era sidor och inlägg.
Följa upp ert varumärkes närvaro, jämföra er med konkurrenter på Sociala medier, dela utveckling till kollegorna och ta del av insikter som leder till framgång

Börja med att prova Smampion kostnadsfritt i 28 dagar

Kom igång nu


Publicerad

Skribent
Carl Joel Määttä
Kundansvarig & Grundare
2018-01-23, 14:48

Dela gärna detta

Prenumerera på nyhetsbrevet

Missa inga nyheter! Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna och undersökningarna.Kommentera denna artikel

Du har inte samtyckt till anvädning av pluginet för kommentarer, därför visas inget ytterligare här.


Om Smampion


Varje dag analyserar vi över 10.000 svenska företagssidor på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Resultatet av dessa analyser levereras via skräddarsydda rapporter med rekommendationer och statistik som hjälper våra kunder att skapa daglig framgång på sociala medier.


Vill ni veta mer?

Kontakta oss via e-post, Facebook eller Twitter.


     


Statistik och rapporter


2,830
Instagramsidor

138.3 miljoner
Facebookinlägg

1,391
Twittersidor


Analyser av sociala medier och verktyg för plattformarna


Produktlösningar och priser